Категорії
Положення Довідка абітурієнта
Студенту
Дистанційна освіта
Освітні програми Навчальні плани Викладачу Структура та управління Матеріально-технічна база Всеукраїнська інтернет - конференція Відділення коледжу Циклові комісії Гуртожиток Умови доступності Громадське обговорення Галерея Дозвілля Відеогалерея Протидія булінгу

НУХТ
ВРЦОЯО
Міністерство освіти і науки України
Урядова гаряча лінія

 
Відділення технології та організації виробництва і теплоенергетики

Відділення технології та організації виробництва і теплоенергетики як структурний підрозділ коледжу функціонує з 01 вересня 2022 року. Воно створено на базі технологічного (функціонувало з 1968 року) та організації виробництва ( функціонувало з 2000 року) шляхом приєднання теплоенергетичного відділення коледжу.
      На відділенні здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів з п’ятьох спеціальностей:
       181 Харчові технології
     Освітньо-професійна програма: « Виробництво жирів і жирозамінників
      Освітньо-професійна програма: «Виробництво харчової продукції»;
     073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: «Організація виробництва»;
      Освітньо-професійна програма «Логістика» (започаткована у 2023 році).
      144 Теплоенергетика
      Освітньо-професійна програма: «Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання»;
      141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
       Освітньо-професійна програма: «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».
      На відділенні у складі 17-ти навчальних груп навчається 350 студентів.
      Відділення має належну матеріально-технічну базу, яка постійно оновлюється. Функціонує 17 спеціалізованих навчальних кабінетів, 12 лабораторій та 2 майстерні для проходження навчальних практик.
      На відділенні працює високопрофесійний викладацький колектив.
      Функціонує три випускаючих циклових комісії – природничих і технологічних дисциплін, менеджменту та економіки, тепло-та електроенергетичних дисциплін, які об’єднують 23 викладачі.
      Заняття проводяться змістовно, із застосуванням сучасних технологій та методів. У вільний від занять час студенти займаються у предметних, фахових та гуртках технічної творчості.
       Студенти спеціальності «Менеджмент» (Освітньо-професійна програма: «Організація виробництва») опановують навики організації бізнесу,вивчають методи дослідження діяльності підприємства та ринку, менеджмент та маркетинг, інформаційні системи та технології в економіці, податкову систему, логістику, створення малих підприємств, ефективного управління ними в умовах нестабільної економіки, правову підготовку в галузі організації і здійснення підприємницької діяльності, набувають уміння управляти трудовими колективами, а також знання з організації зовнішньоекономічних зв’язків.
Студенти спеціальності «Менеджмент» (Освітньо-професійна програма: «Логістика») отримують знання про логістичні процеси на підприємствах, інформаційні системи та технології в логістиці, функціональну логістику, економічний аналіз виробничих ситуацій, методи дослідження діяльності підприємства та ринку, менеджмент та маркетинг, складське господарство.
Студенти спеціальності «Харчові технології » (Освітньо-професійна програма: « Виробництво жирів і жирозамінників») отримують знання, необхідні до виробничо-технологічної, контролюючої, проектної, організаційно-управлінської та дослідницької діяльностей на підприємствах олієжирової та інших галузей харчової промисловості. Вони оволодівають знаннями про виробництво продуктів оздоровчого призначення, технологічне обладнання та технологічні процеси, технохімічний контроль сировини, технології добування та переробки олій, гліцерину, мила, жирних кислот, маргаринової продукції та майонезів, інгредієнти для косметичних засобів, менеджмент та підприємництво.
Студенти спеціальності « Харчові технології » (Освітньо-професійна програма: «Виробництво харчової продукції») отримують знання, які потрібні для розвитку ресторанного бізнесу ,технологію виробництва харчової продукції, напівфабрикатів, сучасні технології в ресторанній індустрії тощо.
Студенти спеціальності: «Теплоенергетика» (Освітньо-професійна програма: «Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання») отримують знання про обладнання котельних установок, газопостачання, будівництво і ремонт теплових мереж і споруд, монтаж систем опалення та теплопостачання, нетрадиційні джерела енергії, тепловий захист будівель, основи енергозбереження.
Студенти спеціальності: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Освітньо-професійна програма: «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд») опановують знання про оптимізацію електричних мереж, енергетичний менеджмент, відновлювальні (нетрадиційні) джерела енергії, енергозбереження, електропостачання та електроустаткування підприємств і цивільних споруд.
Студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, обласних олімпіадах з фахових дисциплін, конференціях та показують високий рівень підготовки.
Випускники коледжу продовжують навчання за обраними спеціальностями у Національному університеті харчових технологій м. Київ, Вінницькому Національному аграрному університеті, Вінницькому торговельно-економічному інституті, Національному технічному університеті «Харківський політехнічний університет», Вінницькому Національному технічному університеті, Тернопільському Національному технічному університеті ім. І. Пулюя тощо.
Підприємства-партнери коледжу, де студенти проходять практику – це:
ПрАТ «ВОЖК» МХП «Вінницька птахофабрика», ТОВ«АВІС-Аква»,ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ВАТ «Хлібпром», ТОВ «Солодка мрія», ДТЕК «Ладижинська ТЕС», ПрАТ « Вінницький завод Маяк» та інші.
      Ласкаво запрошуємо на навчання на відділення технології та організації виробництва і теплоенергетики!