Категорії
Положення Довідка абітурієнта
Студенту
Дистанційна освіта
Освітні програми Навчальні плани Викладачу Структура та управління Матеріально-технічна база Всеукраїнська інтернет - конференція Відділення коледжу Циклові комісії Гуртожиток Умови доступності Громадське обговорення Галерея Дозвілля Відеогалерея Протидія булінгу

НУХТ
ВРЦОЯО
Міністерство освіти і науки України
Урядова гаряча лінія

 
Публічна інформація

Мова освітнього процесу

Методичні рекомендації щодо використання технологій дистанційного навчання у Вінницькому фаховому коледжі НУХТ

Звіт директора Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій за 2020 рік щодо виконання контракту

Звіт директора Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій за 2021 рік щодо виконання контракту

Звіт директора Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій за 2022 рік щодо виконання контракту

Звіт в.о. директора ВСП "Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій за 2023 рік щодо виконання контракту

Наказ про забезпечення функціонування української мови

Наказ про організований початок 2020-2021 навчального року

Наказ про переведення студентів коледжу на змішане навчання

Інформація щодо заходів запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

Кодекс академічної етики

Умови поселення вступників у студентський гуртожиток

Склад і структура студентського самоврядування

Звіт про фінансові результати

Кошторис

Кошторис на 2024 (підготовка кадрів)

Помісячний план використання бюджетних коштів на 2024

План використання бюджетних коштів на 2024

Кошторис на 2024 (виплата стипендій)

План асигнувань загального фонду бюджету на 2024

Штатний розпис

Штатний розпис на 2022 рік

Колективний договір 2016

Колективний договір 2022

Правила внутрішнього розпорядку для студентів

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05170107 "Виробництво жирів і жирозамінників" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" зі спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"(галузі знань 07 "Управління та адміністрування" зі спеціальності 073 "Менеджмент") у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0502 «Автоматика та управління» зі спеціальності 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок» зі спеціальності 5.05090302 «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування» зі спеціальності 5.05060104 «Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка у Вінницькому коледжі НУХТ

Звіт ДЕК про складання комлексного державного іспиту зі спеціальності "Організація виробництва"

Звіт ДЕК про складання комлексного державного іспиту зі спеціальності "Виробництво жирів і жирозамінників"

Правила прийому до Вiнницького коледжу НУХТ

Керівництво коледжу

Статистичний звіт про фінансові результати

Кошторис вищого навчального закладу на 2018 рік

Штатний розпис

Інформація про використання бюджетних коштів на 2018 рік

Звіт про результати фінансової діяльності

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Річний план закупівель 2016

Річний план закупівель-2017 зі змінами

Річний план закупівель-2017 зі змінами.

Річний план закупівель-2018

Річний план закупівель-2018 зі змінами.

Річний план закупівель-2018 зі змінами

Річний план закупівель-2021

Вартість навчання

Рішення педагогічної ради від 10.03.2016

Рішення педагогічної ради від 14.01.2016

Антикорупційна діяльність

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для закладів закладів загальної середньої освіти

Вибір підручників-2024

Англійська мова

Зарубіжна література

Договір оренди 2127-НМ

Договір оренди 2136-НМ

Договір оренди 2137-НМ

Договір оренди 2249-НМ

Договір оренди 2312-НМ

Договір оренди 2313-НМ

Договір оренди 2314-НМ

Перелік майна