Категорії
Довідка абітурієнта
Студенту
Дистанційна освіта
Освітні програми Викладачу Всеукраїнська інтернет - конференція Відділення коледжу Циклові комісії Громадське обговорення Галерея Дозвілля Відеогалерея

НУХТ
ВРЦОЯО
Міністерство освіти і науки України
Урядова гаряча лінія

 
Доступ до публічної інформації

Онлайн опитування на тему:"Реформування освіти зсередини: точка зору представників освітянського середовища"

 

Положення про ВСП ВіФК НУХТ

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне та змішане навчання здобувачів освіти у ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Методичні рекомендації щодо використання технологій дистанційного навчання у Вінницькому фаховому коледжі НУХТ

Звіт директора Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій за 2020 рік щодо виконання контракту

Звіт директора Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій за 2021 рік щодо виконання контракту

Звіт директора Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій за 2022 рік щодо виконання контракту

Наказ про організований початок 2020-2021 навчального року

Наказ про переведення студентів коледжу на змішане навчання

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання здобувачів освіти у Вінницькому коледжі НУХТ у період карантину

ПОЛОЖЕННЯ про організацію дистанційного навчання окремих груп здобувачів освіти в період самоізоляції у разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного із студентів

Інформація щодо заходів запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у ВСП "Вінницький фаховий коледж НУХТ"

Кодекс академічної етики

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВК НУХТ

Положення про навчально-методичну раду

Положення про про педагогічну раду

Положення про відділення

Положення про студентський гуртожиток

Умови поселення вступників у студентський гуртожиток

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок переведення здобувачів освіти ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій» з контрактної на державну форму навчання

Положення про студентське самоврядування

Склад і структура студентського самоврядування

Звіт про фінансові результати

Кошторис

Штатний розпис

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності викладачів

Положення про бібліотеку

Колективний договір 2016

Колективний договір 2022

Правила внутрішнього розпорядку для студентів

Положення про призначення та виплату соціальних стипендій студентам ВСП "Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій"

Положення про призначення та виплату соціальних стипендій студентам Вінницького коледжу НУХТ

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05170107 "Виробництво жирів і жирозамінників" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" зі спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"(галузі знань 07 "Управління та адміністрування" зі спеціальності 073 "Менеджмент") у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0502 «Автоматика та управління» зі спеціальності 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок» зі спеціальності 5.05090302 «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування» зі спеціальності 5.05060104 «Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання» у Вінницькому коледжі НУХТ

Експертні висновки за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка у Вінницькому коледжі НУХТ

 

Звіт ДЕК про складання комлексного державного іспиту зі спеціальності "Організація виробництва"

Звіт ДЕК про складання комлексного державного іспиту зі спеціальності "Виробництво жирів і жирозамінників"

 

Правила прийому до Вiнницького коледжу НУХТ

 

Керівництво коледжу

 

Статистичний звіт про фінансові результати

Кошторис вищого навчального закладу на 2018 рік

Штатний розпис

Інформація про використання бюджетних коштів на 2018 рік

Звіт про результати фінансової діяльності

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 

Річний план закупівель 2016

Річний план закупівель-2017 зі змінами

Річний план закупівель-2017 зі змінами.

Річний план закупівель-2018

Річний план закупівель-2018 зі змінами.

Річний план закупівель-2018 зі змінами

Річний план закупівель-2021

 

Вартість навчання

 

Рішення педагогічної ради від 10.03.2016

Рішення педагогічної ради від 14.01.2016

 

Антикорупційна діяльність

 

 

 

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для закладів закладів загальної середньої освіти