Категорії
Положення Довідка абітурієнта
Студенту
Дистанційна освіта
Освітні програми Навчальні плани Викладачу Структура та управління Матеріально-технічна база Всеукраїнська інтернет - конференція Відділення коледжу Циклові комісії Гуртожиток Умови доступності Громадське обговорення Галерея Дозвілля Відеогалерея Протидія булінгу

НУХТ
ВРЦОЯО
Міністерство освіти і науки України
Урядова гаряча лінія

 
ПОЛОЖЕННЯ

Положення про ВСП ВіФК НУХТ

Положення про дистанційне та змішане навчання здобувачів освіти у ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Тимчасове Положення про дистанційне навчання здобувачів освіти у Вінницькому коледжі НУХТ у період карантину

Положення про організацію дистанційного навчання окремих груп здобувачів освіти в період самоізоляції у разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного із студентів

Тимчасове Положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у ВСП "Вінницький фаховий коледж НУХТ"

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВК НУХТ

Положення про навчально-методичну раду

Положення про про педагогічну раду

Положення про відділення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок переведення здобувачів освіти ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій» з контрактної на державну форму навчання

Положення про студентське самоврядування

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності викладачів

Положення про бібліотеку

Положення про призначення та виплату соціальних стипендій студентам ВСП "Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій"

Положення про призначення та виплату соціальних стипендій студентам Вінницького коледжу НУХТ

Положення про порядок проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів та успішне закінчення підготовчих курсів у ВСП "Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій" у 2022 році

Положення про порядок проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів та успішне закінчення підготовчих курсів Національного університету харчових технологій у 2021 році

Про затвердження Положення про Приймальну комісію, Порядку роботи апеляційної комісії, Положення про підсумкову атестацію

Положення про студентський гуртожиток

Положення про індивідуальну усну співбесіду

Положення про правила призначення академічних стипендій

Положення про призначення та виплату соціальних стипендій

Положення про стипендіальну комісію

Положення про здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою навчання

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про робочу програму 2022

Положення про приймальну комісію у 2023 р.

Положення про порядок проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів та успішне закінчення підготовчих курсів Національного університету харчових технологій у 2023 році

Положення про порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок у Відокремленому структурному підрозділі «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін (предметів) та визначення академічної різниці у ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Положення про порядок розроблення і затвердження індивідуальних навчальних планів здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Положення про порядок визнання у ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій» результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Положення про користування студентським гуртожитком ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Положення про атестацію від 09.09.22 р.

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про порядок проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів та успішне закінчення підготовчих курсів у ВСП "Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій" у 2024 році